Huisregels en voorwaarden voor cursus en training   

   

  • Auto’s buiten het terrein voor het hek parkeren.

  • Honden zijn altijd aangelijnd, met uitzondering van bepaalde oefeningen op aanwijzing van de instructeur.

  • Zorg ervoor dat uw hond goed is ingeënt, gechipt, goed behandelt is tegen vlooien en wormen. ( Titeren geen probleem). Desgevraagd dient het vaccinatieboekje getoond te worden om dit te bewijzen.

  • Honden die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben, mogen niet op het terrein komen. In geval van twijfel hierover vooraf overleggen met de instructeur. Indien de hond ziek is, kan de cursist zonder hond de les komen volgen zodat men toch thuis kan oefenen. 

  • Bij verhindering altijd afmelden bij uw instructeur via het telefoonnummer wat vermeldt staat op de website

  • De lessen vinden altijd doorgang. Tenzij de instructeur de training om wat voor redenen dan ook onverantwoord vindt. In dat geval wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht door u instructeur.

  • Laat uw hond voor de les goed uit, maar als er toch een ongelukje gebeurd verzoeken wij u vriendelijk om het op te ruimen. In de materiaalhal staat een bruine container waar u het in weg kunt gooien.

  • Uitlaten van de hond kan bij het fietspad maar zorg ervoor dat de honden niet in de weilanden lopen (we houden graag rekening met onze buren dus geen overlast). En denk hierbij wel aan de geldende voorschriften van de gemeente.

  • Lichamelijke beperkingen van de hond  die van invloed kunnen zijn op het volgen van de training, graag voor aanvang van de lessen melden bij uw instructeur. 

  • Indien tijdens de lessen blijkt dat de hond ernstige gedragsstoornissen vertoond, wordt de hond uitgesloten van training in de groep en zal er in overleg met de cursist naar een andere opvoedmethode worden gezocht.

  • Samen Werken is een hondenschool waar wij positief belonen. Dat wil zeggen dat een slipketting halfcheck niet is toegestaan. Graag een gewone riem en dus ook geen flexilijn. U mag wel een tuig gebruiken.

  • Als u hierover advies nodig heeft kunt u voor aanvang van de lessen contact met ons zoeken zodat u niet onnodige kosten maakt met een verkeerd gekozen tuig.

  • Let altijd op uw eigen hond, ook als u met een ander staat te praten, u bent en blijft zelf verantwoordelijk.

  • Houd voor, tijdens en na de les afstand tot medecursisten met hun hond ter voorkoming van eventuele conflicten tussen de honden.

  • De cursist moet een algemene aansprakelijkheidsverzekering(W.A. verzekering) hebben afgesloten waarin de hond is meeverzekerd(Lees daarom de polisvoorwaarden goed door of vraag het na)

  • Deelname aan de trainingen, Gehoorzaamheid en Behendigheid, kan alleen na inschrijving via het inschrijfformulier op onze website.

  • Wij gaan er vanuit dat leden geen bezwaar hebben tegen het gebruik van gemaakte foto’s. Wij denken hierbij aan foto’s van clubactiviteiten bij onze Hondenschool , zoals de BBQ, trainingen, wedstrijden e.d. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan leden gevraagd. Indien er wel bezwaar dit tijdig aangeven bij Corrie of Michel van de Lisdonk.

      Hartelijk dank namens:

      Hondensport Samen werken

      

     Voor  accoord

      Samen Werken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aangebracht aan cq door cursist en/of hond         op het terrein van de vereniging of tijdens een activiteit van de vereniging.